آجیل ۶مغز تخمه دار شور

شامل

  • فندق باپوست
  • بادام هندی
  • مغز بادام خارجی
  • پسته احمداقایی
  • تخمه کدو گوشتی
  • تخمه ژاپنی
  • تمام نسبت ها به صورت مساوی هستند به جز تخمه ها که نسبتشان نصف بقیه هست.

185,000 تومان680,000 تومان

محصولات مرتبط