آجیل ۴مغز پودی شور

شامل:

  • مغز بادام ایرانی
  • پسته احمداقایی اعلا
  • بادام هندی
  • مغزفندق ایرانی
  • تمام نسبت ها به صورت مساوی هستند و فقط مغز فندق نصف بقیه هست

226,000 تومان864,000 تومان

محصولات مرتبط