آجیل چای اعلا

شامل:

  • توت اعلا
  • مویز بی هسته شانی اعلا
  • کشمش سبز
  • خرما پیارم اعلا
  • انجیرخشک اعلا
  • تمام نسبت ها مساوی هستند

139,000 تومان1,112,000 تومان

محصولات مرتبط