آجیل ورزشی اعلا

  • شامل وزن های مساوی معز گردو سفید
  • بادام هندی
  • مویز شانی
  • توت خشک
  • و به وزن های ۱.۵ برابر
  • مغزبادام
  • پسته احمداقایی
  • انجیرخشک
  • پیارم اعلا

153,000 تومان1,218,000 تومان

محصولات مرتبط