آجیل دیپلمات

  • شامل نسبت های مساوی
  • فندق با پوست
  • نخودچی
  • پسته احمداقایی
  • مغز بادام
  • کشمش سبزاعلا

119,000 تومان946,000 تومان

محصولات مرتبط